GDPR

 

Ako chránime Vaše údaje?

Ako prevádzkovateľ sa staráme o vaše osobné údaje. Keď používate Zaplatimzaodvoz, dávate spoločnosti prevádzkovateľa prístup k informáciám o vás výlučne za účelom poskytnutia požadovaných služieb a nič viac. Nižšie sú uvedené informácie o tom, ako spravujeme vaše údaje a ako ich používame. Všetky osobné údaje sú systémovo chránené sprostredkovateľom technického vybavenia spoločnosťou WEBSUPPORT s.r.o. systému zaplatimzaodvoz.eu.

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť spojené s osobou, ako je meno, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, bankové informácie, komentáre / príspevky.

Aké informácie prevádzkovateľ zhromažďuje?

Informácie, ktoré nám poskytnete

• Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii k našej službe, informácie, ktoré nám poskytnete pri vytváraní svojho profilu: zahŕňajú krstné meno a priezvisko, finančné údaje (t.j. kreditnú kartu / bankové informácie), fotografie, typ vozidla, uložené trasy, informácie o spoločnosti atď. ,

• Komentáre, príspevky, recenzie a všetky ďalšie spätné väzby, ktoré poskytnete prostredníctvom služby.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri používaní Zaplatimzaodvoz

• Typ technológie. Platforma, ktorú používate naše služby - notebook, tablet alebo mobil, prehliadač, ktorý používate, vašu IP adresu, sieťového operátora atď.

• Vaša aktivita. Stránky, ktoré navštívite na Zaplatimzaodvoz. Frekvencia používania a ďalšie metriky, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť, ako používate Zaplatimzaodvoz.

• Umiestnenie. Vaša geografická poloha na základe adresy IP alebo iných typov metód určovania polohy. Ak používate naše aplikácie, napríklad IOS, a akceptujete zdieľanie polohy, zaznamenajú sa vaše súradnice GPS.

Tieto údaje sú v našich databázach v bezpečí a môžu byť uložené aj vo vašich zariadeniach, ako sú mobilné telefóny, stolové počítače atď.

Informácie z iných zdrojov

Prevádzkovateľ môže tiež dostávať informácie o vás od tretích strán (napr. Facebook). Tieto údaje nám poskytnete s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Čo robíme s týmito informáciami?

Vaše informácie používame na to, aby sme vám poskytli čo najlepšie informácie pri používaní našej služby. Tu je prehľad o tom, ako ho používame a prečo:

• Poskytnite služby, ktoré ste požadovali: Aby sme mohli komunikovať s vami, potrebujeme vaše e-mailové a mobilné číslo a umožniť ostatným členom našej komunity urobiť to isté.

• Urobiť systém kompaktným: Používame ich na pomoc pri automatickom prihlasovaní, predvyplnených formulárov atď.

• Údaje a štatistika: Chceme zlepšiť službu. Prevádzkovateľ používa údaje z našej komunity používateľov na určenie trendov a správania sa s cieľom zlepšiť služby.

• Fungujúci a bezpečný trh: V rámci našej služby zobrazujeme vaše informácie o profile, komentáre, ktoré uverejňujete, a overenie vášho účtu, aby sa trh Zaplatimzaodvoz bezpečne používal pre všetkých.

Poskytovanie týchto informácií umožňuje komunite lepšie vzájomne spolupracovať.

• Prevencia a redukcia nezákonného používania služby: Aby sme sa uistili, že naše služby nepodliehajú nezákonnej alebo trestnej činnosti, prevádzkovateľ zbiera a analyzuje informácie o užívateľoch,

vrátane IP adresy, umiestnenia, cookies, správ a aktivity používateľa. Robíme to preto, aby sme zabránili akejkoľvek nezákonnej činnosti a podvodom a bojovali proti nim.

Marketing, informačné bulletiny, spätná väzba používateľov a prieskumy

Aby sme vás informovali o nových službách, produktoch a celkových aktualizáciách, zasielame vám informácie prostredníctvom e-mailu a oznámení v aplikácii a SMS. V nastaveniach upozornení môžete vždy upraviť

preferovaný kanál pre upozornenia. Zaplatimzaodvoz vás bude kontaktovať iba v prípade, že ste sa zaregistrovali. Registrácia vsystéme prevádzkovateľa je dobrovoľná.

Registráciou nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré uvediete pri registrácii.


Sú informácie zdieľané s ostatnými? ODPOVEĎ: Nie

Používanie Zaplatimzaodvoz a Vašich osobných údajov je uložené výhradne za účelom umožnenia využívania služby a jej lepšieho využívania. Všetky informácie zostávajú v rámci skupiny spoločností prevádzkovateľa. Okrem toho používame informácie na analýzu trendov a spôsobov používania na zlepšenie našich služieb. Tieto informácie nie sú zdieľané s tretími stranami, pokiaľ nie sú súčasťou nášho riešenia. Zahŕňajú tieto príklady: • tretie strany vykonávajú služby v našom mene: Niektoré funkcie a neoddeliteľnú súčasť služby Zaplatimzaodvoz závisia od tretích strán (spoločností), medzi ktoré patria partneri platieb, verifikační partneri atď. Poskytujeme im minimálne informácie potrebné na vykonanie služby a používa sa výlučne na určený účel.

• Ak nás výslovne požiadate o zdieľanie informácií: Napríklad, keď nám pošlete svoj životopis a chcete, aby sme ho zdieľali v rámci našich divízií.

• Bezpečnostné opatrenia: S cieľom zabrániť neoprávnenému použitiu vášho účtu môžeme zdieľať informácie vrátane osobných informácií s externými stranami.

• Orgány: Prevádzkovateľ si podľa zákona vymieňa informácie s orgánmi verejnej správy, ako sú daňový úrad, daňový register dane z pridanej hodnoty (daňový register) a polícia. Môže to zahŕňať chaty a aktivitu používateľa/ov.

• Riadenie sporov a predchádzanie podvodom: Ak by nastal spor alebo pokus o použitie Zaplatimzaodvoz na nezákonné aktivity, Zaplatimzaodvoz by mohol následne zdieľať informácie sčinnými orgánmi. Zdieľame informácie, aby sme predišli nelegálnym aktivitám a riešili spory. Správa vašich osobných informácií je nevyhnutná, aby boli vaše informácie vždy správne. Informácie môžete aktualizovať na svojej stránke profilu Nastavenia osobných informácií. Môžete nás požiadať o zastavenie spracovania a ukladania vašich osobných údajov. V takom prípade nemusí byť naša služba pre vás vhodná a v niektorých prípadoch nemusíte byť schopní využiť naše služby vôbec.

Nastavenia profilu, upozornení a finančných údajov: Tu vykonajte zmeny v nastaveniach. Nastavenia dát v aplikácii: Tieto nastavenia sa spravujú v rámci aplikácie a v nastaveniach telefónu, vrátane oznámení a lokalizačných služieb. Samozrejme, môže to znížiť účinnosť služby a znížiť jej životaschopnosť pre vás.

Vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ sa snaží minimalizovať množstvo dát, ktoré ukladáme, a snažíme sa ukladať iba údaje, ktoré prispievajú k lepšiemu zážitku z používania služby. Využívame vymazanie, anonymizáciu a iné metódy

na zníženie informácií o užívateľovi, kde je to možné, a to podľa zákona.

Kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie informácií o vašom profile. Spravidla uchovávame údaje tak dlho, ako budete mať u nás svoj účet. Ak požadujete vymazanie údajov, urobíme tak okamžite a podľa zákona.

Uvádzame niekoľko príkladov, ako spravujeme vaše údaje:

• Aktívne účty: Ak máte aktívny účet, spravujeme vaše osobné údaje, správy, uložené trasy a informácie o profile, ktoré ste nám poskytli.

• Dokumenty profilu. Akékoľvek dokumenty, ktoré ste nám vrámci registrácie poskytli, použijeme iba vrámci registrácie/verifikácie. Vymažeme ich z našej databázy na požiadanie.

• Vzory použitia: Prevádzkovateľ bude uchovávať údaje o používaní tak dlho, ako budete mať u nás účet. Tieto údaje sa používajú na zlepšenie služieb a na zabezpečenie toho, aby sa vývoj produktov zameriaval na potreby používateľov.

• Uložené trasy: Tieto sú neoddeliteľnou súčasťou našej služby a zostanú uložené v našej databáze, kým ich neodstránime, nepožiadate o ich odstránenie, alebo kým neuzavriete svoj účet.

• Vymazanie profilu: Ak si želáte, aby boli vaše osobné údaje vymazané, urobíme tak v primeranom časovom rámci a podľa zákona/nariadenia. Vaše osobné údaje odstránime a anonymizujeme správy, ktoré ste poslali ostatným používateľom.

Príjemca spomínaných správ ich bude môcť naďalej vidieť, ale bez vašich osobných údajov. Aby sme sa vyhli sporom a aby sme zabezpečili, že budeme môcť podporovať našich používateľov po odstránení profilu, určitý čas budeme

uchovávať niektoré osobné údaje v našich administratívnych systémoch.

Súkromie detí

Zaplatimzaodvoz je služba len pre dospelých, od 18 rokov. Nechceme mať žiadne informácie o mladistvých ataktiež nechceme zbierať informácie o deťoch. Ak prevádzkovateľ spracuje osobné údaje neplnoletých osôb, bezodkladne ich odstránime.

Zmeny politiky

Prevádzkovateľ môže z času na čas vykonať zmeny a aktualizovať naše „Zásady ochrany osobných údajov". Ak tak urobíme, budeme vás informovať o uvedených zmenách.

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Prevádzkovateľ má zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov. Je jeho povinnosťou zabezpečiť, aby boli vaše údaje v bezpečí, boli správne spracované a prístupné iba tým, ktorí sú na to povinní.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na neho prostredníctvom e-mailovej adresy podpora@zaplatimzaodvoz.eu.